top of page
Ara

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Detayları

Güncelleme tarihi: 24 Mar 2021

Son bir yıldır Türk oyun şirketlerinin KDV iadesi ile ilgili sorunlarının düzeltilmesi için yoğun bir çaba içerisindeydik. 05.02.2021 Resmi Gazetede yayınlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile birlikte Türk oyun sektörünün KDV iadesi alması konusunda herhangi bir problem kalmamıştır.


Hizmet İhracatı kapsamında yüklendiğimiz ve indirim yoluyla gideremediğimiz KDV’nin iadesi, KDV Kanunu’nun 32. Maddesi kapsamında iadesinin talep edilmesi durumunda Türk Lirası ile işlem yapmamızın KDV iadesinde engel olması değiştirilmiştir.


Özellikle Google firması üzerinden yapılan ihracatta firmalarımız TL olarak tahsilat yapmaktadırlar. Bu durumda firmalarımızın Türkiye’de yaptıkları alım sebebiyle yüklendikleri KDV’leri, iade almada problem yaşamaktaydılar. Bu tebliğ ile birlikte TL bazında yapılan ihracat ile de firmalarımız KDV iade talebinde bulunma imkanına sahip olmuşlardır.


İlgili tebliğin linkini ve ilgili maddeyi bilginize sunarız.MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/A-2.2.) bölümünün birinci paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiş, dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci paragrafında ve devamındaki “Örnek”te yer alan “döviz olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve (II/A-2.3.) bölümünün birinci paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiştir.

“Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.”


Comments


bottom of page