top of page
Ara

TOGED Olağan Genel Kurul Hakkında

Değerli üyemiz, Üç yılda bir gerçekleşen Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı bu yıl 29 Aralık 2021, saat 13:00'de,Bilkent Cyberpark / ANKARA adresinde gerçekleşecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar ekte mevcuttur. Olağan Genel Kurul toplantısına katılacak/katılmayacak şeklinde geri dönüş bildirmenizi rica ederiz. Saygılarımızla, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği www.toged.org TÜRKİYE OYUN GELİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİNE DAİR DUYURU Derneğimiz Yönetim Kurulunun 08.12.2021 tarihli kararı uyarınca Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.12.2021 Bilkent Cyberpark/ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre, ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 14.01.2022 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Dernek üyelerimize önemle duyurulur. GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama

  2. Divan Kurulunun Oluşturulması

  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu

  4. Denetim kurulu Raporunun okunması ve kabulu görüşülmesi ve karara bağlanması.

  5. 2021 yılında gerçekleşecek organizasyonlar ve faaliyetlerin planlanması için önerilerin görüşülmesi.

  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması.

  7. Üyelik aidatlarının görüşülmesi

  8. Dilek ve Temenniler

  9. KapanışCommentaires


bottom of page