top of page
Ara

Kamuoyuna Duyuru

Son aylarda Minecraft oyunu ve çocuklar üzerindeki etkileri konusunda basına da yansıyan; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın oyunun içeriğine dair çekinceleri üzerine haberleri hep birlikte takip etmekteyiz. Oyun geliştiricileri desteklemek, yerel oyun geliştirme kültürünü ilerletmek ve yaygınlaştırmak amaçlarıyla kurulan derneğimiz, bu konudaki hassasiyetimiz sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile ilk günden iletişime geçmiş ve bu konudaki görüşmelerini düzenli olarak sürdürmektedir. Bu konudaki vizyonumuz bir yandan çocuklarımızı ve gençlerimizi korurken, bir yandan ülkemiz için büyük bir ihracat ve istihdam potansiyeline sahip olan oyun geliştirme endüstrisi için sağlıklı bir zeminin kurulabilmesidir.

Derneğimizin konuya verdiği önem ve özellikle de doğru yapıların kurulabilmesi için önerdiğimiz çözümler, gerek özel sektör temsilcileri, gerek kamu kuruluşları bünyesinde ses bulmakta ve konu üzerinde sağlıklı bir tartışma ortamı oluşmasını hedeflemektedir. Bu konudaki argümanların kamuoyu ile paylaşılması ve ailelerin bilinçlendirilmesi için ulusal basınımızın konuya gösterdiği ilgi de bizler için çok önemlidir. Bu sebeple elimizden geldiğince basın mensuplarımızla da konu hakkımızdaki görüşlerimizi paylaşmaktayız. Ancak konuya dair çalışmalarımız, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme ve doğru bilgi temelinde doğru adımların atılması için diyalog sağlama çerçevesinde gerçekleşmektedir. Gerek yasal, gerek tekniksel ve gerekse de derneğimizin vizyonu açısından herhangi bir oyun özelinde içerik sınırlandırmasına gitmemiz gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu doğrultuda, ulusal basınımızdan konu ile ilgili olarak gelen röportaj talebine cevaben sunduğumuz bilgi notumuzu, tam metni ile, tüm kamuoyunun bilgisine sunarız:

“Dijital oyunlara baktığımızda konsol, bilgisayar ve mobil oyunlar olmak üzere dünyada binlerce oyun var. Bütün bu oyunların her dakikasını her bölümünü test edicek ekipler oluşturmak hem çok büyük bir zaman alacak, hem de çok büyük bir maddi kaynak gerektirecektir. 

Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği olarak bizim bu konudaki önerimiz Avrupa’nın neredeyse tamamının oyun derecelendirme konusunda birlikte hareket ettiği PEGI sistemine entegre olmak. Böylece en hızlı şekilde bütün oyunların derecelendirilmesi çözülmüş olacak. Oyunların kategorilerini PEGI şu anda içerilerinde barındırdığı şiddet, korku vs. gibi unsurlara göre 3, 7, 12, 16 ve 18 yaş olarak sınıflandırmakta.

Bizim üzerimize düşen görevlerin büyük kısmı bu kategorizasyon yapıldıktan sonra başlıyor. Oyun satışı yapılan mağazaların satışlarını bu derecelendirmeye göre yapmaları konusunda düzenlemelerin yapılması gerekmekte. Bunun yanısıra anne babaların ve çocukların internetten satın alınan ya da indirilen oyunlar konusunda bilinçli davranarak çocukların yaşlarına uygun oyunları oynadığından emin olmaları gerekmekte. Bu konuda bilincin sağlanması için medyada ve okullarda gerekli çalışmaların yapılmasını tavsiye ediyoruz. Biz de Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na öneri olarak hazırladığımız hem bu konuda getirilmesi gereken düzenlemeler, hem de ailelerin bilinçlenmesi konularında hazırladığımız çalışmamızı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”

Comments


bottom of page