top of page
Ara

DOGED, Oyundan Çok Daha Fazlası

Türkiye oyun sektörü, yeni bir yapılanmada buluştu: Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği (DOGED). Hem bireysel hem kurumsal katılıma açık olan dernek, Türkiye’nin oyun alanındaki potansiyeli ile Türkiye’ye katma değer yaratmayı hedeflemekle kalmıyor, bu potansiyeli dünyaya da taşımayı amaçlıyor. Derneğin başkanı, Ankara merkezli TaleWorlds’ün COO’su Ali Erkin Bthaber.com’a açıklamalarda bulundu:

Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği (DOGED) ne zaman, nasıl bir hedefle kuruldu?

Derneğimiz Ağustos ayında kuruldu, ancak kuruluş hazırlıkları bir süredir devam ediyordu. Tabii 2008 yılından beri oyun geliştiriciler tarafından yürütülmüş çeşitli platform çalışmaları da hazırlık sürecimize ışık tuttu. Bu doğrultuda hazırlık sürecini nasıl sürdürmemiz ve hangi alanlarda hazırlık yapmamız gerektiğine önem verdik. Derneğin kurulması fikri de hazırlık çalışmaları da kurucu firmalarımız tarafından birlikte gönüllülüğe dayalı şekilde hayata geçirildi. İleri gelen oyun geliştirme stüdyolarından TaleWorlds, Pixofun, Peak Games, Simsoft, Panteon, Reo-tek, Dijitoy ve oyun geliştirme faaliyetlerine katkıları ile sektörün doğrudan merkezi haline gelen ODTÜ Teknokent olarak oyun geliştirme alanına katkıda bulunmak üzere yola çıktık. Ayrıca, kapanışına üzüldüğümüz Ceidot Oyun Stüdyosu’nun da hazırlık çalışmalarımıza katkısı oldu. Derneğimizin ana amacı, oyun geliştirme ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak. Bu çerçevede, dernek tüzüğümüzde de tanımladığımız pek çok amacımız var.

Öncelikleriniz neler olacak?

Önceliklerimizi; derneğimiz çatısı altında oyun geliştirme temsiliyetini arttırmak, Türkiye’de oyun geliştirme çalışmalarının ehil bilgiye sahip insanlar tarafından şekillendirilmesini ve gelişmesini sağlamak, oyun geliştirme faaliyetlerini destekleyecek imkanlar oluşturulması için çalışmalar yürütmek, yüksek geliştirme potansiyelini en başarılı şekilde açığa çıkaracak altyapıları ve faaliyetleri desteklemek şeklinde özetleyebiliriz. Tüm amaçlarımız, oyun geliştiricilerin bir araya gelmesi ve kendi ihtiyaçlarını, hedeflerini, vizyonlarını birlikte daha güçlü bir şekilde temsil edebilmesine dayalı.

Firmaların yanında bireysel oyun geliştiriciler bu yapıya nasıl dahil olabilecek?

Derneğimize farklı şekilde üyelikler mümkün ve bunlardan biri de bireysel geliştiricilere yönelik olarak oluşturuldu. Türkiye’de bireysel geliştirici potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyeli sektörün tüzel birikimiyle bir araya getirmek, tüzel ihtiyaçlar ile bireysel ihtiyaçları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilmek önemli. Bu kapsamda bireysel geliştiricileri de çalışmalarımızda görmek, oyun geliştiricilerin temsiliyetini birlikte şekillendirmek istiyoruz.

Sektörün Türkiye’deki potansiyelini, oyun sektöründeki tüm paydaşlar açısından nasıl görüyorsunuz?

Oyun endüstrisi tüm dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Türkiye’de de son yıllarda giderek daha çok bilinen ve konuşulan bir pazar haline gelmesinin iki ayrı ucu var. Bu uçlardan biri, oyuncu sayısının dünya ortalamalarının çok üzerinde olması. Türkiye’deki oyuncu sayısı ve profili, tüm dünyada dağıtım yapan pek çok lider firmanın ilgisini çekiyor. Dolayısıyla, Türkiye artık yerelleştirme ve özellikle de çoklu oyuncu alanlarında gözde bir coğrafya. Bir diğer uç ise, ki bu uç bizi dernek olarak ilgilendiren ve odaklandığımız taraf, giderek artan ve kalifiye profil sergileyen geliştiriciler. Faaliyetlerini sadece oyun geliştirmeye odaklamış olan stüdyoların başarı hikayelerini daha sık duyuyoruz. Gerek ihracat gerek yerel üretim olarak uluslararası ölçekte başarılı bir tablo çizmeye başlamış olmamız, geleceğe dair vizyonumuzun daha güçlü olmasını gerektiriyor. Türkiye’deki tüm oyun geliştiricilerinin bir araya geleceği ve yerel pazara birlikte gelecek inşa edeceği bir platform olarak yola çıktık.

Kamu ile nasıl bir iletişim politikanız olacak?

Dernek kurucusu olan stüdyolar halihazırda kamu ile iletişimde olan ve kamu kuruluşlarının oyun sektörü adına uzman ve danışman olarak kabul ettiği stüdyolar. Bir platform olarak bir araya gelme nedenlerimizden biri de kamu bilgilendirmelerini adresli ve temsili belirli bir şekilde yapmaya devam etmek. Oyun geliştirme alanına olan ilginin, strateji belirleyen kuruluşlar tarafından da gösterildiğini görüyoruz. Üniversiteler ve teknoloji merkezlerinin oyun geliştirmeye yönelik destekler sağlaması bizleri sevindirirken, son yıllarda kamu kuruluşlarının da bu alandaki Ar-Ge potansiyelini fark etmiş olması sevindirici. Biz oyun geliştiriciler olarak, şimdiye kadar bir çatı altında olmaksızın yürüttüğümüz strateji belirleme katkılarımızı artık oyun geliştiriciler adına birlikte yürütmeyi diliyoruz. Bu çerçevede, son yıllarda gördüğümüz kamu ilgisini daha yukarı taşımak, oyun geliştirme alanındaki Ar-Ge uzmanlığını kamu nezdinde meşrulaştırmak ve kamu desteklerini oyun geliştirme alanında genişletmek amacıyla çalışmalarımızı planladık.

Oyun sektöründe TUDOF gibi büyük hedeflerle yola çıkan bazı girişimler oldu. Sizce bu çabalar neden sonuç vermedi ve siz, nasıl bir strateji ile yol almayı hedefliyorsunuz?

Yeşermekte olan pazarlarda her zaman farklı oluşumlar denenir ve eğer ortak hedefler çakışmamışsa, bu oluşumlar sürdürülebilir olamazlar. Bu nedenle farklı süreçlere tüm oyun sektörü paydaşlarıyla birlikte şahit olduk. Oyun endüstrisi dediğinizde geliştiricileri, oyuncuları, yayıncı ve dağıtımcıları, basını, akademiyi, donanım ve yazılım dahil olmak üzere altyapı üretimini, yani pek çok farklı kesimi kastediyorsunuz. Belki de Türkiye’de yapılan en öncelikli hatalardan biri, bu farklı alanları endüstrinin birbiriyle ilişkili farklı kulvarları olarak görmek yerine, hepsini aynı kulvarda koşturmaya çalışmak. Sivil toplum platformları; belli bir temsili ve bu temsilin sorumluluğunu üstlenmiş olmayı gerektirir. Ancak, temsil ettiğiniz kitleyi gerek ihtiyaçlar gerekse süreçler olarak iyi analiz edememişseniz, bu sadece odaklı bir çıkar hareketine dönüşebilir. Bu nedenle, kendimizi temsil edecek platformun kuruluşunda, ardımızda hiçbir şüphe bırakmayacağımız bir tecrübe ve uzmanlık birikimi ile yola çıkmayı tercih ettik. Oyun geliştirme alanında geliştiricilerin ihtiyaçlarını, önceliklerini ve gelişimleri için gerçekleşmesi gereken atılımları en iyi temsil edecek platform, oyun geliştiricilerin oluşturduğu bir platform olacak. Bu önemli bir çıkış noktası. Elbette bu çıkışın gözden kaçırılmaması gereken yanı üstlendiğimiz temsili hakkıyla yerine getirmek için açık ve paylaşımcı süreçlere öncelik vermemiz olacak. Oyun geliştiriciler olarak her zaman diğer sektör yapıları ile işbirliği içinde gelişime doğru adımlar atabilmeyi diliyoruz.

Comments


bottom of page